Regulamin serwisu


1. Serwis diagnozuje dostarczony sprzęt pod kątem usterki zgłoszonej przez Klienta.
2. Czasy napraw wynoszą do 14 dni, chyba, że zostało ustalone z Klientem inaczej. Czas naprawy może zostać skorygowany o czas niezbędny na sprowadzenie ewentualnych części zamiennych.
3. Serwis zastrzega sobie prawo odstąpienia od naprawy w przypadku braku możliwości naprawy lub braku części zamiennych.
4. Serwis pobiera opłatę w wysokości 30% wartości części, dostępnych na zamówienie w przypadku rezygnacji Klienta z zamówionej już części.
5. W przypadku braku możliwości naprawy, serwis zastrzega sobie ewentualność zwrotu sprzętu Klientowi z nieco odmiennymi objawami, niż widoczne przed podjęciem próby naprawy. Wynika to z charakterystyki i złożoności niektórych napraw, których przeprowadzenie wymaga ingerencji w strukturę elektroniki sprzętu.
6. W przypadku rezygnacji z naprawy po wykonaniu czynności diagnostycznych, Klient ponosi koszt obsługi serwisowej w wysokości 100 zł netto (123 zł brutto) + koszty przesyłki.
7. Na wykonane usługi serwis udziela 90 dni gwarancji. Usterka zostanie zakwalifikowana jako gwarancyjna dopiero po przeprowadzeniu ponownej diagnostyki przez uprawnionego serwisanta firmy Restmag.
8. W przypadku zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji tzn. dostarczony sprzęt jest sprawny technicznie lub awaria obejmuje usterkę inną niż usunięta wcześniej przez serwis, serwisant wykona ponowną diagnostykę sprzętu po czym przedstawi kosztorys Klientowi na zasadach nowej usługi serwisowej.
9. Okres gwarancji jest liczony od momentu odebrania sprzętu przez Klienta, do jego ponownego dostarczenia do serwisu, bez względu na to, że ponowna usterka została zgłoszona znacznie wcześniej.
10. Warunkiem uwzględnienia usługi jako gwarancyjna jest okazanie przez Klienta dowodu zakupu usługi, oraz dostarczenie sprzętu z nienaruszonymi plombami gwarancyjnymi.
11. W przypadku braku możliwości naprawy gwarancyjnej, Klient otrzyma zwrot zapłaconej ceny naprawy, pomniejszony o koszt diagnostyki sprzętu w terminie 14 dni od odebrania sprzętu z serwisu.
12. Za wykonane usługi serwis wystawia faktury VAT. Zgodnie z obowiązującym prawem, do każdej ceny naprawy doliczany jest podatek VAT w wysokości 23%. Faktury wystawiane są z odroczonym terminem płatności lub gotówkowe (wysyłka pobraniowa).
13. W przypadku wyboru formy płatności - przedpłata przelew, Klient powinien uregulować fakturę w terminie na niej podanym. W przypadku braku płatności w ustalonym na fakturze terminie, serwis wysyła powiadomienie drogą mailową z wezwaniem do zapłaty w ciągu kolejnych 7 dni. Dalszy brak wpłaty skutkować będzie automatyczną wysyłką sprzętu za pobraniem na adres Klienta. Nieodebranie sprzętu od kuriera w takim wypadku oznaczać będzie, że Klient sprzęt porzucił zgodnie z Art. 180 kc. Po kolejnych trzech miesiącach bez odpowiedzi ze strony Klienta porzucony sprzęt zostanie zutylizowany.